Polityka prywatności

Zapoznaj się z polityką prywatności i plików cookies.

Definicje

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Strona lub Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem www.innerstylists.com.

Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony

Informacje ogólne

1. Polityka prywatności określa w jaki sposób dbamy o prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników strony internetowej www.innerstylists.com i Klubu INNER Stylists.

2. Administratorem Danych Osobowych gromadzonych w związku z korzystaniem z serwisu www.innerstylists.com, Klubu INNER Stylists oraz usług świadczonych pod marką INNER Stylists jest firma INNER Ewa Nierzwicka, z siedzibą ul. Brzozowa 11, 47-320 Gogolin.

Zakres gromadzonych danych, sposób ich zbierania oraz wykorzystania

1. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych: w formularzu kontaktowym lub formularzu rejestracyjnym oraz wyrażenie zgody na wykorzystanie na stronie internetowej plików cookies.

2. Przetwarzamy dane osobowe Użytkownika w różnych celach oraz w różnym zakresie. Chcąc zachować przejrzystość informacji, pogrupowaliśmy je odnosząc się do celu przetwarzania danych osobowych na kilka kategorii:

Umożliwienie Użytkownikowi kontaktu z INNER Stylists

Zakres danych oraz sposób ich gromadzenia: dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzu kontaktowym, takie jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail i/lub numer telefonu,
 • w przypadku chęci kontaktu bezpośrednio ze stylistką Użytkownik dodatkowo podaje dodatkowo preferowane godziny i sposób kontaktu.

Cel przetwarzania: dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzu przetwarzane są zgodnie z celem podanym w formularzu. Najczęściej jest to umożliwienie Nam lub Użytkownikowi kontaktu w z Nami lub Naszymi Stylistkami.

Rejestracja w klubie INNER Stylists

Zakres danych oraz sposób ich gromadzenia: dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, takie jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail i numer telefonu,
 • województwo,
 • częstotliwości zakupów,
 • celu chęci spotkania ze stylistką,
 • preferowanych godzinach kontaktu.

Cel przetwarzania: dane osobowe zebrane podczas wypełniania formularza rejestracyjnego gromadzone są w celu stworzenia podstawowego konta klubowicza oraz możliwości komunikacji pomiędzy Użytkownikami, a pracownikami klubu INNER Stylists.

Statystyki korzystania z Serwisu oraz zapewnienie wysokiej jakości Serwisu

Zakres danych oraz sposób ich gromadzenia: dane zbierane automatycznie na stronie internetowej, dotyczące aktywności w Serwisie, takie jak:

 • odwiedzane podstrony Serwisu,
 • ilość czasu spędzonego na każdej podstronie Serwisu,
 • dane dotyczące historii wyszukiwania,
 • adres IP,
 • typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.

Cel przetwarzania: dane zbierane automatycznie podczas wizyty Użytkownika na stronie przetwarzane są w celach administrowania Serwisem (analiza zachowań na stronie, personalizowanie zawartości) oraz zapewnienia wysokich standardów obsługi.

Ochrona Danych

1. Serwis używa szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas wysyłania formularza, co zapewnia ochronę identyfikujących Użytkownika danych  przez nieupoważnione systemy.

2. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych określonych w procedurach przez Administratora Danych Osobowych i stosowanych przez jego pracowników i współpracowników upoważnionych do przetwarzania tych danych.

3. Dane osobowe Użytkowników chronione są przed dostępem osób nieupoważnionych.

4. Dane osobowe Użytkowników są przekazywane uprawnionym organom państwowym (po ówczesnym zwróceniu się organów państwowych o udostępnienie tych danych). W przypadku udostępnienia danych organom informujemy o tym Użytkownika bezzwłocznie chyba, że na podstawie odrębnych przepisów będzie to niemożliwe.

5. Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Narzędzia i technologie używane do przetwarzania danych

Pliki cookies

1.Pliki cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora Serwisu.

2. Przechowujemy pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a informacje w nich zawarte są wykorzystywane w celach:

 • tworzenia statystyk pokazującym w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony,
 • w celu zapewnienia prawidłowego działania strony oraz dostosowania jej do potrzeb Użytkowników.

3. Użytkownik może usunąć zapisane przez Administratora Serwisu pliki cookies poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

4. Administrator Serwisu informuje, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza stosowanie plików cookies, jednak w takiej sytuacji korzystanie ze strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione.

5. Pliki cookies mogą być również wykorzystane przez firmy współpracujące z Administratorem Serwisu.

Inne technologie

1. Piksel konwersji Facebooka – wykorzystywany w celu zarządzania reklamami na Facebooku.

2. Kod śledzenia Google Analitycs – używany w celu analizy statystyk Strony.

3. Chat HubSpot – używany w celu kontaktu z Użytkownikami witryny.

4. Strona korzysta z narzędzia do weryfikacji lokalizacji uzytkownika IP Geolocation by geoPlugin.

Zmiana Polityki Prywatności

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności i pliki cookies. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Użytkownika poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na Stronie. Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Użytkownikowi zgodnie z  przepisami prawa.